Actualització de la guia de material de cures

S’han incorporat nous productes a la guia de material de cures.   Els apartats que s’han actualitzat són els següents:

  • Cremes barrera i silicones: s’ha afegit Cutimed Protect
  • Fibres: s’han afegir Urgoclean i Exufiber
  • Escumes de poliuretà: actualització dels productes Allevyn i Biatain
  • Bactericides amb plata: s’ha afegit Urgoclean AG
  • Antisèptics: s’ha afegit Microdacyn solució

Tots els productes inclosos a la guia disposen de les fitxes tècniques facilitades pels laboratoris.  Es poden consultar clicant sobre el nom o la imatge.

 

Publicat dins de Material sanitari | Deixa un comentari

Actualització farmacoterapèutica. Què hi ha de nou ?

Articles novembre 2017

En la revisió bibliogràfica d’aquest període s’han seleccionat tres articles, un d’ells està relacionat amb un model per a la revisió farmacoterapeutica individualitzada en pacients amb complexitat i els altres dos fan referència a problemes de seguretat relacionats amb la medicació.

 

 

Publicat dins de Terapèutica farmacològica | Deixa un comentari

Actualització farmacoterapèutica. Que hi ha de nou?

Articles Agost 2017

La gent gran és el grup poblacional amb major risc de patir problemes relacionats amb la medicació pel fet de la multi comorbiditat associada i la polimedicació així com per altres factors com la fragilitat, els canvis fisiològics i de la homeòstasi. Aquests 3 articles ens evidencien aquest fet pel que fa als fàrmacs nefrotòxics, als  antibiòtics i als anticolinèrgics.

Publicat dins de Terapèutica farmacològica | Deixa un comentari

Nova guia de Material de cures

dientedeleonS’ha publicat la nova guia sobre Material de cures.
En els últims 20 anys amb l’evolució tecnològica han aparegut al mercat un gran nombre d’apòsits per al tractament de les ferides. Davant d’aquesta variabilitat, l’objectiu d’aquest document és aconseguir que sigui un instrument pràctic per als professionals que tenen cura dels pacients afectats per aquests tipus de ferides, per tal de garantir la òptima utilització dels diferents dispositius seleccionats.

enllaç a la guia

document per imprimir (pdf)

Publicat dins de Material sanitari | Deixa un comentari

Actualització farmacoterapèutica. Que hi ha de nou?

NeurotransmisoresS’ha publicat el resum de 3 nous articles, un d’ells relacionat amb la medicació inapropiada en gent gran i els altres amb els efectes del fàrmacs anticolinèrgics en aquesta població:

Publicat dins de Terapèutica farmacològica | Deixa un comentari

Nova edició dels criteris STOPP/START

En el següent enllaç es pot consultar la publicació en la revista Age and Ageing sobre l’actualització dels criteris STOPP/START:

http://ageing.oxfordjournals.org/content/44/2/213.full.pdf+html

stop1

Els criteris STOPP/START constitueixen una eina per a la detecció de la medicació potencialment inadequada en la població geriàtrica. Aquesta versió revisada i actualitzada per un grup internacional d’experts inclou 87 recomanacions STOPP i 34 START.

start

S’ha publicat la traducció al castellà d’aquesta segona versió dels criteris STOPP/START on també es presenten resultats dels estudis realitzats a l’estat espanyol amb la versió inicial d’aquests criteris sobre la prevalença de la prescripció inapropiada en gent gran en diferents nivells assistencials.

Publicat dins de Prevenció | Deixa un comentari

Actualització de la guia: “Preparats antianèmics: Ferro”

Tu-sangre-es-un-punto-util-para-explorar-tu-saludDins l’apartat de la guia farmacoterapèutica “Preparats antianèmics: Ferro” s’han actualitzat les recomanacions generals, incorporant el document:

Recomanacions en el seguiment analític de l’anèmia ferropènica en el pacient geriàtric

Publicat dins de Guia farmacoterapèutica | Deixa un comentari

Actualització de la guia sobre el maneig de les ostomies

alimentacion-saludableDins l’apartat de Guies Assistencials s’ha actualitzat la guia sobre el maneig de les estomies, incorporant les recomanacions dietètiques per a pacients ostomitzats, amb consells dietètics i nutricionals:

cliqueu per anar-hi

Publicat dins de Guies Assistencials | Deixa un comentari

Nova secció a farmageriàtrics: Què hi ha de nou?

Farmageriàtrics inicia una nova secció sobre actualització farmacoterapèutica en gent gran, on podreu trobar resums d’articles publicats d’interès en geriatria.

Podeu accedir-hi clicant a la imatge

noticia nova seccio

Publicat dins de Terapèutica farmacològica | Deixa un comentari

Hidroxizina (Atarax®): noves restriccions d’ús per a minimitzar el risc arritmogènic.

HydroxyzineL’Agència Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicat la nota informativa 2/2015 de 13 de febrer de 2015 on informa de les noves restriccions d’ús de Hidroxizina (Atarax®) per minimitzar el risc arritmogènic.

Després de la revisió de les dades disponibles sobre el risc de prolongació de l’interval QT de l’electrocardiograma i l’aparició  d’arítmies cardíaques (Torsade de pointes), associats a l’ús de hidroxizina, s’han introduït noves restriccions d’ús a fi de reduir aquest risc:

  • No es recomana utilitzar hidroxizina en pacients d’edat avançada. Si malgrat tot cal utilitzar-la, s’administrarà la menor dosis eficaç i el menys temps possible no superant mai la dosis diària de 50 mg.
  •  L’ús de hidroxizina està contraindicat en pacients amb prolongació de l’interval QT congènit o adquirit o amb factors de risc predisposats per a la prolongació del mateix.

 Enllaç a la nota informativa de l’AEMPS

Publicat dins de Alertes | Deixa un comentari